قتربت

قند تربت حیدریه

1402/09/15 10:42:46
پایانی:23,700
(-0.21%)
آخرین:23,500
(-1.05%)

تعداد معاملات:14
حجم:47,469
ارزش معاملات:1.1B
حجم مبنا:821,356
23,05024,450
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
413,628
23,100
23,650
2,0001
725,748
23,050
23,750
7,3662
000
23,950
1,0002
50,269(86%)
5(83%)
حجمحقیقیتعداد
58,469(100%)
7(100%)
8,200(14%)
1(17%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 238,275,060 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.20سرانه فروش حقیقی: 197,959,328 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.83
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
11
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
5
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت315,21616,02518,36219,083-
حمایت219,08319,48719,14222,655-
حمایت124,56625,37519,92124,86190,150
P28,43328,83728,43328,433-
مقاومت133,91634,72540,17832,00590,850
مقاومت237,78338,18740,95734,211-
مقاومت343,26644,07541,73737,783-


آخرین اخبار قتربت

نمایش اخبار قدیمی‌تر