قتربت

قند تربت حیدریه

1401/04/05 10:03:48
پایانی:22,950
(-0.21%)
آخرین:22,350
(-2.82%)

تعداد معاملات:7
حجم:30,730
ارزش معاملات:686M
حجم مبنا:431,035
22,35023,650
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
22,350
1,523,943163
000
22,550
11,7384
000
22,650
7572
730(2%)
2(67%)
حجمحقیقیتعداد
30,730(100%)
3(100%)
30,000(98%)
1(33%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 8,376,750 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.04سرانه فروش حقیقی: 235,084,500 تومانقدرت فروش حقیقی: 28.06
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
8
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
4
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-30,583-35,050-25,375-6,766-
حمایت2-6,766-9,000-22,1478,016-
حمایت18,1163,650-18,92317,14969,000
P31,93329,70031,93331,933-
مقاومت146,81642,35064,92346,71669,000
مقاومت270,63368,40068,14755,849-
مقاومت385,51681,05071,37570,633-


آخرین اخبار قتربت

نمایش اخبار قدیمی‌تر