حتاید

تایدواترخاورمیانه

1402/09/06 09:15:42
پایانی:4,795
(0.41%)
آخرین:4,925
(3.14%)

تعداد معاملات:41
حجم:421,329
ارزش معاملات:2.09B
حجم مبنا:4.8M
4,4415,109
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
119,000
4,925
4,930
148,2702
340,651
4,920
4,964
12,1002
18,304
4,915
4,965
3,8711
422,599(100%)
20(100%)
حجمحقیقیتعداد
422,599(100%)
16(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 101,318,110 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.80سرانه فروش حقیقی: 126,647,637 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.25
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
14
خرید
9
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
11
خرید
4
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,9634,9505,2805,636-
حمایت25,6365,6305,3906,140-
حمایت16,2836,2705,5006,45220,690
P6,9566,9506,9566,956-
مقاومت17,6037,5908,3597,46021,050
مقاومت28,2768,2708,4697,772-
مقاومت38,9238,9108,5808,276-


آخرین اخبار حتاید

نمایش اخبار قدیمی‌تر