حتايد

تايدواترخاورميانه

1401/05/21 17:34:46
پایانی:5,014
(0.19%)
آخرین:5,149
(2.89%)

تعداد معاملات:1,339
حجم:18.91M
ارزش معاملات:94.81B
حجم مبنا:2.99M
4,7045,304
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,000
5,111
5,150
14,1101
25,150
5,100
5,152
14,4831
11,100
5,080
5,153
10,0001
17,063,412(90%)
217(99%)
حجمحقیقیتعداد
17,932,235(95%)
400(99%)
1,848,235(10%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
979,412(5%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 394,267,040 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.75سرانه فروش حقیقی: 224,780,565 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.57
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
12
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
10
خرید
5
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,6992,6743,0863,549-
حمایت23,5493,5373,2244,179-
حمایت14,3494,3243,3614,56915,140
P5,1995,1875,1995,199-
مقاومت15,9995,9746,9365,82915,471
مقاومت26,8496,8377,0736,219-
مقاومت37,6497,6247,2116,849-


آخرین اخبار حتاید

نمایش اخبار قدیمی‌تر