حتايد

تايدواترخاورميانه

1402/03/19 17:06:52
پایانی:6,880
(-0.14%)
آخرین:6,840
(-0.72%)

تعداد معاملات:323
حجم:2.59M
ارزش معاملات:17.83B
حجم مبنا:2.81M
6,4107,370
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
6,820
6,840
14,0002
3101,000
6,810
6,850
20,0001
6106,978
6,800
6,860
7351
2,469,124(95%)
115(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,594,124(100%)
132(100%)
125,000(5%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 147,718,027 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.09سرانه فروش حقیقی: 135,208,887 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.92
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
12
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
7
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,3163,0753,7024,813-
حمایت24,8134,6923,9115,772-
حمایت15,8265,5854,1206,36420,460
P7,3237,2027,3237,323-
مقاومت18,3368,0959,5598,28220,620
مقاومت29,8339,7129,7688,874-
مقاومت310,84610,6059,9779,833-


آخرین اخبار حتاید

نمایش اخبار قدیمی‌تر