حتاید

تایدواترخاورمیانه

1401/04/04 17:40:30
پایانی:5,430
(2.45%)
آخرین:5,330
(0.56%)

تعداد معاملات:708
حجم:7.06M
ارزش معاملات:38.32B
حجم مبنا:2.83M
4,9905,610
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
211,739
5,330
5,390
189,7103
211,000
5,320
5,410
100,0001
347,906
5,310
5,430
33,8432
6,632,938(94%)
198(99%)
حجمحقیقیتعداد
6,991,162(99%)
217(99%)
430,000(6%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
71,776(1%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 181,903,299 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.04سرانه فروش حقیقی: 174,940,136 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.96
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
3
خرید
14
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,9163,8304,0904,523-
حمایت24,5234,4804,1764,920-
حمایت14,9564,8704,2635,16616,070
P5,5635,5205,5635,563-
مقاومت15,9965,9106,5165,96016,490
مقاومت26,6036,5606,6036,206-
مقاومت37,0366,9506,6906,603-


آخرین اخبار حتاید

نمایش اخبار قدیمی‌تر