قشرین

قند شیرین خراسان

1401/05/22 02:14:07
پایانی:5,333
(2.95%)
آخرین:5,335
(2.99%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:2.03M
5,0255,335
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
635,597,189
5,335
000
11,778
5,256
000
239,520
5,233
000
7,705,040(45%)
115(97%)
حجمحقیقیتعداد
6,817,893(40%)
203(98%)
9,252,853(55%)
3(3%)
حجمحقوقیتعداد
10,140,000(60%)
5(2%)
سرانه خرید حقیقی: 357,312,854 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.99سرانه فروش حقیقی: 179,112,430 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
10
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,7433,9024,1414,061-
حمایت24,0614,1414,2204,426-
حمایت14,6984,8574,3004,65115,851
P5,0165,0965,0165,016-
مقاومت15,6535,8126,3695,38116,005
مقاومت25,9716,0516,4495,606-
مقاومت36,6086,7676,5285,971-


آخرین اخبار قشرین

نمایش اخبار قدیمی‌تر