قشرين

قند شيرين خراسان

1401/04/16 22:14:37
پایانی:4,888
(0.18%)
آخرین:4,815
(-1.31%)

تعداد معاملات:507
حجم:4.05M
ارزش معاملات:19.8B
حجم مبنا:2.04M
4,7335,025
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
125,000
4,813
4,844
5,0001
195,643
4,812
4,850
10,4011
236,930
4,811
4,868
2871
6,796,010(78%)
156(99%)
حجمحقیقیتعداد
8,759,707(100%)
266(100%)
1,963,697(22%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 212,941,646 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.32سرانه فروش حقیقی: 160,967,848 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.76
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,5022,2762,6583,492-
حمایت23,4923,3792,7854,075-
حمایت14,0303,8042,9124,43613,690
P5,0204,9075,0205,020-
مقاومت15,5585,3326,2235,60313,829
مقاومت26,5486,4356,3505,964-
مقاومت37,0866,8606,4786,548-


آخرین اخبار قشرین

نمایش اخبار قدیمی‌تر