بکابل

سیم و کابل ابهر

1402/09/06 09:30:51
پایانی:28,400
(2.34%)
آخرین:28,400
(2.34%)

تعداد معاملات:109
حجم:48,127
ارزش معاملات:1.36B
حجم مبنا:1
26,40029,100
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21,995
28,100
28,400
11,0002
517,128
28,050
28,450
14,4502
343,893
28,000
28,500
10,8001
300,516(91%)
28(97%)
حجمحقیقیتعداد
259,178(79%)
41(98%)
29,547(9%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
70,885(21%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 304,809,085 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.70سرانه فروش حقیقی: 179,528,175 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.59


آخرین اخبار بکابل

نمایش اخبار قدیمی‌تر