فاراک

ماشین‌ سازی‌ اراک‌

1402/09/15 11:02:14
پایانی:1,874
(-0.15%)
آخرین:1,876
(-0.05%)

تعداد معاملات:877
حجم:30.28M
ارزش معاملات:56.77B
حجم مبنا:8.47M
1,7841,970
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
1,876
1,877
29,2841
1250,000
1,861
1,879
10,8061
4668,598
1,860
1,880
506,5004
32,651,634(97%)
215(98%)
حجمحقیقیتعداد
29,882,332(89%)
230(97%)
1,024,115(3%)
5(2%)
حجمحقوقیتعداد
3,793,417(11%)
6(3%)
سرانه خرید حقیقی: 284,600,754 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.17سرانه فروش حقیقی: 243,476,044 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.86
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
10
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
5
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39939021,1231,526-
حمایت21,5261,4811,1971,864-
حمایت11,8781,7871,2712,0736,626
P2,4112,3662,4112,411-
مقاومت12,7632,6723,1882,7496,700
مقاومت23,2963,2513,2622,958-
مقاومت33,6483,5573,3363,296-


آخرین اخبار فاراک

نمایش اخبار قدیمی‌تر