فاراك

ماشين‌ سازي‌ اراك‌

1401/04/16 20:30:04
پایانی:1,427
(-2.12%)
آخرین:1,410
(-3.29%)

تعداد معاملات:809
حجم:22.47M
ارزش معاملات:32.07B
حجم مبنا:10.51M
1,3861,530
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
120,000
1,416
1,425
8,4591
120,000
1,411
1,427
4,0631
3313,096
1,410
1,430
13,4002
22,432,200(100%)
245(100%)
حجمحقیقیتعداد
22,390,203(100%)
263(99%)
45,478(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
87,475(0%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 130,656,120 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.08سرانه فروش حقیقی: 121,486,006 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.93
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39078459471,173-
حمایت21,1731,1429811,329-
حمایت11,3151,2531,0151,4254,351
P1,5811,5501,5811,581-
مقاومت11,7231,6611,8981,7374,429
مقاومت21,9891,9581,9321,833-
مقاومت32,1312,0691,9671,989-


آخرین اخبار فاراک

نمایش اخبار قدیمی‌تر