سهرمز

سیمان‌هرمزگان‌

1401/05/18 18:00:08
پایانی:23,800
(4.43%)
آخرین:23,920
(4.95%)

تعداد معاملات:1,086
حجم:5.92M
ارزش معاملات:141B
حجم مبنا:690,290
21,66023,920
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
9138,955
23,920
000
13,900
23,820
000
1500
23,770
000
5,826,711(98%)
439(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,582,711(60%)
295(98%)
100,000(2%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
2,344,000(40%)
5(2%)
سرانه خرید حقیقی: 315,890,026 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.09سرانه فروش حقیقی: 289,045,836 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.92
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت313,81614,21515,64716,283-
حمایت216,28316,48216,12518,472-
حمایت119,54619,94516,60219,82467,510
P22,01322,21222,01322,013-
مقاومت125,27625,67529,01724,20268,430
مقاومت227,74327,94229,49425,554-
مقاومت331,00631,40529,97227,743-


آخرین اخبار سهرمز

نمایش اخبار قدیمی‌تر