سهرمز

سیمان‌هرمزگان‌

1402/09/06 09:28:19
پایانی:23,980
(0%)
آخرین:24,260
(1.16%)

تعداد معاملات:32
حجم:42,479
ارزش معاملات:1.01B
حجم مبنا:729,600
22,31025,650
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1240
24,260
24,300
14,7402
11,630
24,250
24,320
5,0202
11,600
24,240
24,390
4001
22,044(33%)
6(75%)
حجمحقیقیتعداد
66,639(100%)
10(100%)
44,595(67%)
2(25%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 88,102,520 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.55سرانه فروش حقیقی: 159,800,322 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.81
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
10
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت317,72618,07019,13519,513-
حمایت219,51319,68519,49021,140-
حمایت121,98622,33019,84522,14673,380
P23,77323,94523,77323,773-
مقاومت126,24626,59029,07425,40073,380
مقاومت228,03328,20529,42926,406-
مقاومت330,50630,85029,78528,033-


آخرین اخبار سهرمز

نمایش اخبار قدیمی‌تر