فغدیر

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

1402/09/06 09:12:58
پایانی:7,840
(0%)
آخرین:7,860
(0.25%)

تعداد معاملات:18
حجم:23,895
ارزش معاملات:188M
حجم مبنا:14M
7,3008,380
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
16,760
7,850
7,860
20,3772
18,220
7,840
7,870
6,9871
29,360
7,830
7,910
1,0001
8,834(37%)
2(67%)
حجمحقیقیتعداد
23,895(100%)
9(100%)
15,061(63%)
1(33%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 34,629,280 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.66سرانه فروش حقیقی: 20,815,200 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.60


آخرین اخبار فغدیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر