فغدیر

آهن و فولاد غدیر ایرانیان

1401/07/10 03:28:52
پایانی:16,590
(-1.54%)
آخرین:16,790
(-0.35%)

تعداد معاملات:104
حجم:798,747
ارزش معاملات:13.25B
حجم مبنا:1
15,68018,020
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
16,550
16,790
48,6243
16,185
16,500
16,800
5,0001
235,000
16,450
16,810
1991
27,489(3%)
13(76%)
حجمحقیقیتعداد
298,585(37%)
53(95%)
771,258(97%)
4(24%)
حجمحقوقیتعداد
500,162(63%)
3(5%)
سرانه خرید حقیقی: 35,080,193 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.38سرانه فروش حقیقی: 93,462,738 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.66


آخرین اخبار فغدیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر