فغدير

آهن و فولاد غدير ايرانيان

1401/05/28 09:11:57
پایانی:16,970
(-0.58%)
آخرین:17,070
(0%)

تعداد معاملات:119
حجم:684,429
ارزش معاملات:11.61B
حجم مبنا:1
16,05018,090
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
17,999
16,820
17,090
2,0402
11,100
16,810
17,100
35,6363
356,712
16,800
17,110
11,0001
170,909(27%)
33(92%)
حجمحقیقیتعداد
631,486(100%)
50(100%)
460,577(73%)
3(8%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 87,888,658 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.41سرانه فروش حقیقی: 214,326,348 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.44


آخرین اخبار فغدیر

نمایش اخبار قدیمی‌تر