شستان

پتروشیمی گلستان

1402/09/15 10:42:45
پایانی:5,520
(2.79%)
آخرین:5,530
(2.97%)

تعداد معاملات:249
حجم:4.56M
ارزش معاملات:25.23B
حجم مبنا:3.58M
5,2105,530
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
118,288
5,530
5,570
47,0001
8242,758
5,520
5,600
8,0002
2110,000
5,510
6,150
9,0001
4,541,723(98%)
76(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,929,435(63%)
66(99%)
100,000(2%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,712,288(37%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 329,872,512 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.35سرانه فروش حقیقی: 245,007,290 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.74
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
3
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
2
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,6053,5143,6503,968-
حمایت23,9683,9233,6964,176-
حمایت14,1504,0593,7414,30512,996
P4,5134,4684,5134,513-
مقاومت14,6954,6044,9224,72113,062
مقاومت25,0585,0134,9674,850-
مقاومت35,2405,1495,0135,058-


آخرین اخبار شستان

نمایش اخبار قدیمی‌تر