شستان

پتروشيمي گلستان

1401/05/27 18:22:20
پایانی:4,097
(0.09%)
آخرین:4,138
(1.09%)

تعداد معاملات:27
حجم:119,816
ارزش معاملات:495M
حجم مبنا:1.22M
4,0124,174
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,465
4,060
4,139
7,7721
15,500
4,012
4,168
1,5661
000
4,174
25,6754
119,816(100%)
9(100%)
حجمحقیقیتعداد
119,816(100%)
15(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 54,542,905 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.67سرانه فروش حقیقی: 32,725,743 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.60
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,1933,2443,4063,467-
حمایت23,4673,4923,4603,714-
حمایت13,8413,8923,5143,86712,648
P4,1154,1404,1154,115-
مقاومت14,4894,5404,9174,36212,648
مقاومت24,7634,7884,9714,515-
مقاومت35,1375,1885,0264,763-


آخرین اخبار شستان

نمایش اخبار قدیمی‌تر