شستان

پتروشیمی گلستان

1401/05/22 02:29:46
پایانی:4,038
(0.07%)
آخرین:4,098
(1.56%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.23M
3,9554,115
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
19,600
4,015
4,098
2,6201
110,000
3,957
4,108
1,5001
117,700
3,956
4,114
1,2321
371,927(100%)
21(100%)
حجمحقیقیتعداد
361,927(97%)
32(97%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
10,000(3%)
1(3%)
سرانه خرید حقیقی: 71,516,248 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.57سرانه فروش حقیقی: 45,670,663 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.64
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,1933,2443,4063,467-
حمایت23,4673,4923,4603,714-
حمایت13,8413,8923,5143,86712,648
P4,1154,1404,1154,115-
مقاومت14,4894,5404,9174,36212,648
مقاومت24,7634,7884,9714,515-
مقاومت35,1375,1885,0264,763-


آخرین اخبار شستان

نمایش اخبار قدیمی‌تر