ختوقا

قطعات‌ اتومبیل‌ ایران‌

1401/05/19 12:38:08
پایانی:2,678
(0%)
آخرین:2,739
(2.27%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:5.6M
2,5182,838
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
332,000
2,627
2,762
2,1961
190,000
2,500
2,772
10,0001
000
2,808
10,0001
27,524,507(90%)
498(99%)
حجمحقیقیتعداد
30,274,640(99%)
427(100%)
3,200,000(10%)
3(1%)
حجمحقوقیتعداد
449,867(1%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 148,013,312 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.78سرانه فروش حقیقی: 189,872,332 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.28
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
10
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
4
خرید
4
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,1921,1191,3891,806-
حمایت21,8061,7691,4792,218-
حمایت12,2722,1991,5692,4738,145
P2,8862,8492,8862,886-
مقاومت13,3523,2793,9083,2988,291
مقاومت23,9663,9293,9983,553-
مقاومت34,4324,3594,0893,966-


آخرین اخبار ختوقا

نمایش اخبار قدیمی‌تر