کترام

تولیدی‌ کاشی‌ تکسرام‌

1401/05/18 17:44:25
پایانی:8,190
(4.19%)
آخرین:8,250
(4.96%)

تعداد معاملات:771
حجم:8.03M
ارزش معاملات:65.77B
حجم مبنا:2M
7,4708,250
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
783,450
8,250
000
2165,499
8,240
000
1700
8,170
000
7,671,863(95%)
193(99%)
حجمحقیقیتعداد
7,032,299(88%)
250(99%)
363,912(5%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,003,476(12%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 325,557,295 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.41سرانه فروش حقیقی: 230,378,115 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.71
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
9
خرید
9
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
4
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-27,483-31,455-24,902-10,406-
حمایت2-10,406-12,392-22,716-394-
حمایت1-1,273-5,245-20,5335,79123,420
P15,80313,81715,80315,803-
مقاومت124,93620,96536,25325,81523,580
مقاومت242,01340,02738,43632,001-
مقاومت351,14647,17540,62242,013-


آخرین اخبار کترام

نمایش اخبار قدیمی‌تر