حبندر

دریایی و کشتیرانی خط دریابندر

1401/04/04 16:06:15
پایانی:40,300
(-0.49%)
آخرین:39,300
(-2.96%)

تعداد معاملات:20
حجم:38,927
ارزش معاملات:1.52B
حجم مبنا:246,914
39,30041,700
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
39,300
2,166,149143
000
40,000
2,9501
000
40,200
1271
33,927(87%)
15(94%)
حجمحقیقیتعداد
38,927(100%)
2(100%)
5,000(13%)
1(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 91,150,540 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.12سرانه فروش حقیقی: 784,379,050 تومانقدرت فروش حقیقی: 8.61
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
8
خرید
10
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
7
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,96610,92515,66216,483-
حمایت216,48317,46217,24223,722-
حمایت127,91629,87518,82128,194118,050
P35,43336,41235,43335,433-
مقاومت146,86648,82559,87842,672118,050
مقاومت254,38355,36261,45747,144-
مقاومت365,81667,77563,03754,383-


آخرین اخبار حبندر

نمایش اخبار قدیمی‌تر