دكوثر

داروسازي‌ كوثر

1401/05/19 15:29:49
پایانی:2,388
(-0.83%)
آخرین:2,400
(-0.33%)

تعداد معاملات:220
حجم:2.86M
ارزش معاملات:6.77B
حجم مبنا:6.51M
2,2642,552
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,500
2,350
2,412
20,0001
16,400
2,342
2,413
50,0001
110,000
2,339
2,416
50,0001
2,846,019(99%)
44(98%)
حجمحقیقیتعداد
2,866,019(100%)
84(100%)
20,000(1%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 154,461,213 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.90سرانه فروش حقیقی: 81,476,825 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.53
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
9
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
6
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0739681,2051,652-
حمایت21,6521,6001,2842,014-
حمایت12,0211,9161,3632,2387,022
P2,6002,5482,6002,600-
مقاومت12,9692,8643,4162,9627,216
مقاومت23,5483,4963,4953,186-
مقاومت33,9173,8123,5753,548-


آخرین اخبار دکوثر

نمایش اخبار قدیمی‌تر