درهآور

دارویی ره آورد تامین

1402/09/06 09:13:09
پایانی:83,150
(-0.95%)
آخرین:82,350
(-1.9%)

تعداد معاملات:10
حجم:915
ارزش معاملات:76.37M
حجم مبنا:1
78,10089,800
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1500
82,400
83,000
5,3201
3825
82,350
83,600
9,7002
31,750
82,300
84,000
2,0001
1,280(100%)
8(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,280(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 13,304,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.25سرانه فروش حقیقی: 53,216,000 تومانقدرت فروش حقیقی: 4.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت348,50045,55052,00064,350-
حمایت264,35062,87554,15174,205-
حمایت174,30071,35056,30080,294253,900
P90,15088,67590,15090,150-
مقاومت1100,10097,150112,199100,005263,150
مقاومت2115,950114,475114,348106,094-
مقاومت3125,900122,950116,500115,950-


آخرین اخبار درهآور

نمایش اخبار قدیمی‌تر