درهآور

دارویی ره آورد تامین

1402/03/02 09:06:11
پایانی:91,850
(0.21%)
آخرین:91,100
(-0.6%)

تعداد معاملات:11
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
85,25098,050
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2254
91,100
92,250
5,0001
11,500
91,050
92,350
6,7001
1860
91,000
92,450
6,5002
1,604(11%)
6(86%)
حجمحقیقیتعداد
1,123(70%)
2(67%)
13,400(89%)
1(14%)
حجمحقوقیتعداد
481(30%)
1(33%)
سرانه خرید حقیقی: 24,554,566 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.48سرانه فروش حقیقی: 51,573,775 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.10
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
12
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
7
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت348,11647,72554,86262,783-
حمایت262,78362,58757,24373,689-
حمایت176,66676,27559,62180,427267,350
P91,33391,13791,33391,333-
مقاومت1105,216104,825121,478102,239273,350
مقاومت2119,883119,687123,856108,977-
مقاومت3133,766133,375126,237119,883-


آخرین اخبار درهآور

نمایش اخبار قدیمی‌تر