ثامان

سامان‌ گستراصفهان‌

1402/03/02 09:07:17
پایانی:29,740
(0.77%)
آخرین:30,980
(4.98%)

تعداد معاملات:18
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:512,821
28,04030,980
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1922,053,263
30,980
000
12,350
30,900
000
23,898
30,000
000
78,696(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
28,696(36%)
14(93%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
50,000(64%)
1(7%)
سرانه خرید حقیقی: 2,340,419,040 تومانقدرت خرید حقیقی: 38.39سرانه فروش حقیقی: 60,958,502 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.03
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
3
خرید
5
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت39,05610,07514,07216,033-
حمایت216,03316,54215,40622,141-
حمایت125,04626,06516,73825,915102,180
P32,02332,53232,02332,023-
مقاومت141,03642,05551,38138,131102,180
مقاومت248,01348,52252,71341,905-
مقاومت357,02658,04554,04748,013-


آخرین اخبار ثامان

نمایش اخبار قدیمی‌تر