ثامان

سامان‌ گستراصفهان‌

1401/05/29 09:06:10
پایانی:12,430
(0%)
آخرین:12,370
(-0.48%)

تعداد معاملات:2
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.2M
11,81013,050
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1419
11,980
12,360
24,0382
110,000
11,970
12,370
1,0381
212,915
11,960
12,740
4,1552
3,900(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
3,900(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 48,477,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.00سرانه فروش حقیقی: 24,238,500 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
14
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,3168,1608,8209,793-
حمایت29,7939,7159,04010,801-
حمایت110,95610,8009,26011,42436,470
P12,43312,35512,43312,433-
مقاومت113,59613,44014,97913,44136,720
مقاومت215,07314,99515,19914,064-
مقاومت316,23616,08015,42015,073-


آخرین اخبار ثامان

نمایش اخبار قدیمی‌تر