ثامان

سامان‌ گستراصفهان‌

1402/09/15 11:02:05
پایانی:22,510
(3.44%)
آخرین:22,790
(4.73%)

تعداد معاملات:1,486
حجم:3.02M
ارزش معاملات:67.45B
حجم مبنا:648,508
20,68022,840
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
18,192
22,780
22,790
4261
415,247
22,770
22,800
69,7321
21,500
22,760
22,810
14,6203
4,671,146(96%)
393(99%)
حجمحقیقیتعداد
4,847,068(99%)
356(100%)
202,216(4%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
26,294(1%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 267,550,881 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.87سرانه فروش حقیقی: 306,481,743 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.15
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
8
خنثی
19
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-10,953-14,815-8,7575,023-
حمایت25,0233,092-6,73614,279-
حمایت113,2769,415-4,71819,99764,590
P29,25327,32229,25329,253-
مقاومت137,50633,64547,77838,50964,590
مقاومت253,48351,55249,79644,227-
مقاومت361,73657,87551,81753,483-


آخرین اخبار ثامان

نمایش اخبار قدیمی‌تر