قجام

فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌

1401/05/22 01:06:03
پایانی:4,980
(1.42%)
آخرین:5,000
(1.83%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:978,474
4,8205,000
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
141,420,839
5,000
5,160
2,0001
114,500
4,990
5,450
1,0001
15,000
4,900
5,580
22,5001
1,477,832(100%)
65(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,394,499(94%)
60(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
83,333(6%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 113,224,667 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.98سرانه فروش حقیقی: 115,743,417 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.02
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
9
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,5663,4553,7124,193-
حمایت24,1934,1373,7984,586-
حمایت14,5964,4853,8844,82914,820
P5,2235,1675,2235,223-
مقاومت15,6265,5156,1155,61615,000
مقاومت26,2536,1976,2015,859-
مقاومت36,6566,5456,2876,253-


آخرین اخبار قجام

نمایش اخبار قدیمی‌تر