قجام

فرآوردههای غذایی وقندتربت‌جام‌

1402/09/15 10:41:22
پایانی:6,430
(0.31%)
آخرین:6,450
(0.62%)

تعداد معاملات:64
حجم:831,469
ارزش معاملات:5.39B
حجم مبنا:3.21M
6,2206,600
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
199,890
6,450
6,530
64,0572
219,656
6,440
6,540
42,8821
18,571
6,400
6,550
55,0002
831,579(100%)
23(100%)
حجمحقیقیتعداد
554,461(67%)
28(93%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
277,118(33%)
2(7%)
سرانه خرید حقیقی: 232,480,563 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.83سرانه فروش حقیقی: 127,328,008 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.55
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
11
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,5563,1853,9375,433-
حمایت25,4335,2474,1886,583-
حمایت16,5666,1954,4397,29322,820
P8,4438,2578,4438,443-
مقاومت19,5769,20510,9609,59323,100
مقاومت211,45311,26711,21110,303-
مقاومت312,58612,21511,46211,453-


آخرین اخبار قجام

نمایش اخبار قدیمی‌تر