نتوس

پشم‌ بافی‌ توس

1402/09/06 09:03:30
پایانی:8,480
(0%)
آخرین:8,270
(-2.47%)

تعداد معاملات:3
حجم:28,702
ارزش معاملات:237M
حجم مبنا:2.33M
8,2308,730
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
16,100
8,270
8,510
8,5001
323,500
8,230
8,520
13,9702
000
8,530
3,0001
28,702(100%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
28,702(100%)
1(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 121,696,480 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.50سرانه فروش حقیقی: 243,392,960 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
18
خرید
8
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
4
خرید
4
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,5008,8509,3759,200-
حمایت29,2009,3759,55010,002-
حمایت110,60010,9509,72510,49736,000
P11,30011,47511,30011,300-
مقاومت112,70013,05014,27412,10236,000
مقاومت213,40013,57514,44912,597-
مقاومت314,80015,15014,62513,400-


آخرین اخبار نتوس

نمایش اخبار قدیمی‌تر