نتوس

پشم‌ بافي‌ توس

1401/02/29 23:18:23
پایانی:9,960
(1.32%)
آخرین:10,120
(2.95%)

تعداد معاملات:116
حجم:502,088
ارزش معاملات:5.08B
حجم مبنا:1M
9,54010,120
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
17359,475
10,120
11,900
101
2102,000
10,000
000
1200,000
9,910
000
502,088(100%)
34(100%)
حجمحقیقیتعداد
325,374(65%)
73(97%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
176,714(35%)
2(3%)
سرانه خرید حقیقی: 147,082,249 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.31سرانه فروش حقیقی: 44,393,493 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.30
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
9
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
5
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,4865,9506,6456,413-
حمایت26,4136,6456,8767,475-
حمایت18,2668,7307,1088,13130,360
P9,1939,4259,1939,193-
مقاومت111,04611,51013,13110,25530,360
مقاومت211,97312,20513,36310,911-
مقاومت313,82614,29013,59511,973-


آخرین اخبار نتوس

نمایش اخبار قدیمی‌تر