شپترو

پتروشیمی آبادان

1401/05/22 01:26:59
پایانی:1,701
(-2.8%)
آخرین:1,698
(-2.97%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:6.04M
1,6981,802
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
211,000
1,560
1,698
1,552,40637
000
1,699
7,4472
000
1,703
3,0001
21,741,121(100%)
199(100%)
حجمحقیقیتعداد
18,541,121(85%)
193(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
3,200,000(15%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 185,837,421 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.14سرانه فروش حقیقی: 163,411,641 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.88
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
12
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
7
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,0681,0561,1631,294-
حمایت21,2941,2881,1981,457-
حمایت11,4961,4841,2341,5585,094
P1,7221,7161,7221,722-
مقاومت11,9241,9122,1611,8855,156
مقاومت22,1502,1442,1971,986-
مقاومت32,3522,3402,2332,150-


آخرین اخبار شپترو

نمایش اخبار قدیمی‌تر