شپترو

پتروشیمی آبادان

1402/09/06 09:10:51
پایانی:1,733
(0.63%)
آخرین:1,740
(1.04%)

تعداد معاملات:4
حجم:87,263
ارزش معاملات:151M
حجم مبنا:1
1,6711,773
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
130,000
1,710
1,740
199,5164
130,000
1,707
1,742
100,0001
2182,058
1,705
1,755
41,1812
87,263(100%)
2(100%)
حجمحقیقیتعداد
87,263(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 75,613,389 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.00سرانه فروش حقیقی: 75,613,389 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.00
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
8
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37735858671,526-
حمایت21,5261,4329611,957-
حمایت11,9021,7141,0552,2246,837
P2,6552,5612,6552,655-
مقاومت13,0312,8433,5023,0866,858
مقاومت23,7843,6903,5963,353-
مقاومت34,1603,9723,6903,784-


آخرین اخبار شپترو

نمایش اخبار قدیمی‌تر