غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

1402/09/06 09:30:11
پایانی:48,900
(2.08%)
آخرین:47,500
(-0.83%)

تعداد معاملات:170
حجم:85,912
ارزش معاملات:4.26B
حجم مبنا:1
44,55051,250
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
14,603
47,500
47,850
2,0722
53,200
47,400
48,300
19,5002
14,950
47,350
48,400
4,9501
183,932(94%)
67(99%)
حجمحقیقیتعداد
191,058(97%)
63(98%)
12,076(6%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
4,950(3%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 134,242,907 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.91سرانه فروش حقیقی: 148,297,400 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.10
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
6
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت321,96625,65032,12531,233-
حمایت231,23333,07534,28541,127-
حمایت147,86651,55036,44247,239192,500
P57,13358,97557,13357,133-
مقاومت173,76677,45092,55767,027194,900
مقاومت283,03384,87594,71473,139-
مقاومت399,666103,35096,87583,033-


آخرین اخبار غگلپا

نمایش اخبار قدیمی‌تر