غگلپا

شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

1402/09/15 11:00:57
پایانی:48,100
(2.55%)
آخرین:46,150
(-1.59%)

تعداد معاملات:291
حجم:342,915
ارزش معاملات:16.6B
حجم مبنا:1
43,65050,150
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,674
46,150
46,850
1871
1112
46,100
47,000
4,9501
1300
46,050
47,450
21,6492
390,834(97%)
70(99%)
حجمحقیقیتعداد
400,236(100%)
84(99%)
10,702(3%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
1,300(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 268,558,791 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.17سرانه فروش حقیقی: 229,182,757 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.85
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
6
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
2
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت321,96625,65032,12531,233-
حمایت231,23333,07534,28541,127-
حمایت147,86651,55036,44247,239192,500
P57,13358,97557,13357,133-
مقاومت173,76677,45092,55767,027194,900
مقاومت283,03384,87594,71473,139-
مقاومت399,666103,35096,87583,033-


آخرین اخبار غگلپا

نمایش اخبار قدیمی‌تر