كروي

توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌

1401/05/21 16:58:04
پایانی:21,640
(-0.36%)
آخرین:21,980
(1.19%)

تعداد معاملات:434
حجم:1.24M
ارزش معاملات:26.86B
حجم مبنا:965,580
20,42023,020
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
437,163
21,790
21,980
8172
1452
21,740
22,000
39,6915
1757
21,680
22,100
100,4832
996,432(80%)
116(98%)
حجمحقیقیتعداد
1,206,340(97%)
181(99%)
244,908(20%)
2(2%)
حجمحقوقیتعداد
35,000(3%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 185,886,107 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.29سرانه فروش حقیقی: 144,227,611 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.78
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
11
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
6
خنثی
4
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت312,73612,45514,04216,193-
حمایت216,19316,05214,57218,619-
حمایت119,08618,80515,10120,11765,460
P22,54322,40222,54322,543-
مقاومت125,43625,15528,85824,96966,240
مقاومت228,89328,75229,38726,467-
مقاومت331,78631,50529,91728,893-


آخرین اخبار کروی

نمایش اخبار قدیمی‌تر