كروي

توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌

1401/04/09 15:54:49
پایانی:25,160
(-0.82%)
آخرین:25,320
(-0.19%)

تعداد معاملات:360
حجم:1.12M
ارزش معاملات:28.38B
حجم مبنا:965,580
23,85026,890
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,000
25,070
25,320
1,4921
350,700
25,000
25,680
5,5554
21,326
24,960
25,690
2,0002
447,915(40%)
103(97%)
حجمحقیقیتعداد
964,994(86%)
118(99%)
680,175(60%)
3(3%)
حجمحقوقیتعداد
163,096(14%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 109,413,023 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.53سرانه فروش حقیقی: 205,756,347 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.88
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
15
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
8
خنثی
11
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت320,84620,73521,71722,923-
حمایت222,92322,86722,04524,424-
حمایت124,77624,66522,37225,35279,860
P26,85326,79726,85326,853-
مقاومت128,70628,59530,88728,35480,960
مقاومت230,78330,72731,21429,282-
مقاومت332,63632,52531,54230,783-


آخرین اخبار کروی

نمایش اخبار قدیمی‌تر