چافست

افست‌

1401/05/21 12:35:22
پایانی:4,667
(0.19%)
آخرین:4,746
(1.88%)

تعداد معاملات:127
حجم:1.28M
ارزش معاملات:6.03B
حجم مبنا:3.21M
4,4264,890
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,900
4,622
4,740
23,3982
11,500
4,590
4,779
2,0001
15,000
4,570
4,780
4,0001
1,098,452(85%)
25(89%)
حجمحقیقیتعداد
1,135,376(88%)
56(97%)
190,155(15%)
3(11%)
حجمحقوقیتعداد
153,231(12%)
2(3%)
سرانه خرید حقیقی: 205,059,019 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.17سرانه فروش حقیقی: 94,621,424 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.46
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
11
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
5
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,0042,8713,1833,762-
حمایت23,7623,6953,2874,239-
حمایت14,2544,1213,3914,53414,111
P5,0124,9455,0125,012-
مقاومت15,5045,3716,1005,48914,346
مقاومت26,2626,1956,2045,784-
مقاومت36,7546,6216,3086,262-


آخرین اخبار چافست

نمایش اخبار قدیمی‌تر