وایران

لیزینگ ایرانیان

1401/05/22 02:29:46
پایانی:2,686
(0.22%)
آخرین:2,718
(1.41%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:5.73M
2,5202,840
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
111,141
2,720
2,720
11,1412
15,751
2,704
2,727
14,0002
11,860
2,700
2,728
10,0001
2,463,240(100%)
40(100%)
حجمحقیقیتعداد
2,463,240(100%)
102(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 165,406,566 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.55سرانه فروش حقیقی: 64,865,320 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.39
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
14
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
8
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,9581,9452,0742,229-
حمایت22,2292,2222,1172,426-
حمایت12,4732,4602,1602,5478,060
P2,7442,7372,7442,744-
مقاومت12,9882,9753,2752,9418,196
مقاومت23,2593,2523,3183,062-
مقاومت33,5033,4903,3613,259-


آخرین اخبار وایران

نمایش اخبار قدیمی‌تر