سخاش

سیمان‌خاش‌

1401/03/01 05:26:00
پایانی:64,610
(-3.19%)
آخرین:64,020
(-4.07%)

تعداد معاملات:659
حجم:339,405
ارزش معاملات:21.92B
حجم مبنا:224,753
63,41070,070
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1300
64,020
64,050
15,7841
21,600
64,010
64,090
2,6001
51,417
64,000
64,100
1,2031
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت320,41619,48027,43037,253-
حمایت237,25336,78530,08249,400-
حمایت152,21651,28032,73156,905201,320
P69,05368,58569,05369,053-
مقاومت184,01683,080101,62881,200203,180
مقاومت2100,853100,385104,27788,705-
مقاومت3115,816114,880106,930100,853-


آخرین اخبار سخاش

نمایش اخبار قدیمی‌تر