سخاش

سیمان‌خاش‌

1402/09/15 10:44:21
پایانی:97,850
(2.6%)
آخرین:95,930
(0.58%)

تعداد معاملات:1,120
حجم:807,616
ارزش معاملات:79.17B
حجم مبنا:168,995
88,700102,040
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
95,810
95,930
1,7391
1104
95,750
96,150
13,4093
43,180
95,500
96,200
12,6853
761,604(85%)
350(99%)
حجمحقیقیتعداد
667,153(74%)
213(98%)
136,833(15%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
231,284(26%)
5(2%)
سرانه خرید حقیقی: 212,922,718 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.69سرانه فروش حقیقی: 306,483,197 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.44
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
12
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
6
خنثی
5
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت349,20647,32054,95066,353-
حمایت266,35365,41057,49578,011-
حمایت179,72677,84060,03785,214276,200
P96,87395,93096,87396,873-
مقاومت1110,246108,360126,162108,531279,300
مقاومت2127,393126,450128,704115,734-
مقاومت3140,766138,880131,250127,393-


آخرین اخبار سخاش

نمایش اخبار قدیمی‌تر