کحافظ

کاشی‌ وسرامیک‌ حافظ‌

1401/05/18 18:36:45
پایانی:5,190
(-0.57%)
آخرین:5,190
(-0.57%)

تعداد معاملات:543
حجم:9M
ارزش معاملات:46.68B
حجم مبنا:2.86M
4,9605,480
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1100,000
5,230
5,230
165,4957
144,125
5,190
5,240
29,7142
174,000
5,180
5,250
115,8076
3,311,177(37%)
103(97%)
حجمحقیقیتعداد
8,718,515(97%)
187(99%)
5,692,938(63%)
3(3%)
حجمحقوقیتعداد
285,600(3%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 166,844,743 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.69سرانه فروش حقیقی: 241,973,758 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.45
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
14
خرید
10
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,0654,1214,3074,382-
حمایت24,3824,4104,3694,667-
حمایت14,8114,8674,4314,84315,730
P5,1285,1565,1285,128-
مقاومت15,5575,6136,0485,41315,900
مقاومت25,8745,9026,1105,589-
مقاومت36,3036,3596,1725,874-


آخرین اخبار کحافظ

نمایش اخبار قدیمی‌تر