ولپارس

لیزینگ پارسیان

1401/05/22 07:12:18
پایانی:3,023
(0%)
آخرین:3,060
(1.22%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:4.96M
2,8723,174
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
214,406
3,060
3,062
741
236,219
3,050
3,063
1823
25,303
3,016
3,065
12,4034
1,428,138(97%)
96(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,466,695(100%)
569(99%)
38,929(3%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
372(0%)
5(1%)
سرانه خرید حقیقی: 44,971,470 تومانقدرت خرید حقیقی: 5.77سرانه فروش حقیقی: 7,792,300 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.17
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
13
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
7
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,3552,3852,4972,550-
حمایت22,5502,5652,5352,722-
حمایت12,8052,8352,5722,8289,140
P3,0003,0153,0003,000-
مقاومت13,2553,2853,5473,1729,220
مقاومت23,4503,4653,5843,278-
مقاومت33,7053,7353,6223,450-


آخرین اخبار ولپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر