ولپارس

لیزینگ پارسیان

1402/09/06 09:12:39
پایانی:7,290
(6.26%)
آخرین:7,300
(6.41%)

تعداد معاملات:188
حجم:2.62M
ارزش معاملات:19.1B
حجم مبنا:2.38M
6,3807,340
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
128,773
7,300
7,330
179,1573
416,716
7,150
7,340
649,37228
120,000
7,120
000
2,621,463(100%)
35(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,943,457(74%)
114(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
678,006(26%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 546,013,293 تومانقدرت خرید حقیقی: 4.39سرانه فروش حقیقی: 124,278,960 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.23
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
10
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
4
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,6903,6654,0474,480-
حمایت24,4804,4674,1755,064-
حمایت15,2205,1954,3025,42517,620
P6,0105,9976,0106,010-
مقاومت16,7506,7257,6176,59417,940
مقاومت27,5407,5277,7446,955-
مقاومت38,2808,2557,8727,540-


آخرین اخبار ولپارس

نمایش اخبار قدیمی‌تر