ودانا

سرمایه گذاری دانایان

1402/09/15 11:01:09
پایانی:7,080
(-2.07%)
آخرین:7,120
(-1.52%)

تعداد معاملات:97
حجم:1.03M
ارزش معاملات:7.33B
حجم مبنا:1
7,0207,440
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
125,000
7,100
7,130
30,0001
683,494
7,030
7,140
47,5003
6207,196
7,020
7,150
20,0002
1,058,983(91%)
33(92%)
حجمحقیقیتعداد
1,116,113(96%)
28(97%)
107,130(9%)
3(8%)
حجمحقوقیتعداد
50,000(4%)
1(3%)
سرانه خرید حقیقی: 227,199,989 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.81سرانه فروش حقیقی: 282,217,144 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.24
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
8
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,8464,3755,1674,903-
حمایت24,9035,1675,4316,114-
حمایت17,0167,5455,6956,86227,130
P8,0738,3378,0738,073-
مقاومت110,18610,71512,5649,28427,390
مقاومت211,24311,50712,82810,032-
مقاومت313,35613,88513,09211,243-


آخرین اخبار ودانا

نمایش اخبار قدیمی‌تر