آ س پ

آ.س.پ

1401/05/18 19:08:05
پایانی:4,326
(-0.04%)
آخرین:4,275
(-1.22%)

تعداد معاملات:409
حجم:3.99M
ارزش معاملات:17.28B
حجم مبنا:1
4,0694,587
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
218,740
4,275
4,299
3,5681
1560
4,250
4,300
20,0001
15,500
4,236
4,310
1,3611
2,844,391(71%)
183(99%)
حجمحقیقیتعداد
3,996,323(100%)
141(100%)
1,151,932(29%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 67,239,538 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.55سرانه فروش حقیقی: 122,610,590 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.82
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
7
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
7
خرید
4
خنثی
8
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5951,4441,9282,714-
حمایت22,7142,6382,0903,453-
حمایت13,5323,3812,2513,91112,988
P4,6514,5754,6514,651-
مقاومت15,4695,3186,4485,39013,226
مقاومت26,5886,5126,6095,848-
مقاومت37,4067,2556,7716,588-


آخرین اخبار آ س پ

نمایش اخبار قدیمی‌تر