آ س پ

آ.س.پ

1401/04/16 22:09:23
پایانی:5,300
(1.14%)
آخرین:5,320
(1.52%)

تعداد معاملات:373
حجم:2.86M
ارزش معاملات:15.18B
حجم مبنا:1
4,9305,550
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
494,854
5,220
5,340
3,0001
26,000
5,210
5,350
10,0002
229,916
5,200
5,360
6,1002
2,100,554(97%)
161(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,176,166(100%)
145(100%)
75,612(3%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 69,148,672 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.87سرانه فروش حقیقی: 79,542,619 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.15
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
4
خرید
12
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
6
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,0741,8992,4483,348-
حمایت23,3483,2602,6314,187-
حمایت14,2724,0972,8144,70615,588
P5,5465,4585,5465,546-
مقاومت16,4706,2957,5776,38515,982
مقاومت27,7447,6567,7606,904-
مقاومت38,6688,4937,9437,744-


آخرین اخبار آ س پ

نمایش اخبار قدیمی‌تر