سدور

سیمان‌ دورود

1402/09/15 10:57:29
پایانی:14,460
(4.55%)
آخرین:14,520
(4.98%)

تعداد معاملات:594
حجم:7.06M
ارزش معاملات:102B
حجم مبنا:1.14M
13,14014,520
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
622,212,929
14,520
14,600
10,5951
15,500
14,500
14,610
1,0772
12,222
14,490
14,640
3611
6,686,787(93%)
101(99%)
حجمحقیقیتعداد
6,906,787(96%)
213(100%)
500,000(7%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
280,000(4%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 957,336,039 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.04سرانه فروش حقیقی: 468,883,286 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.49
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
13
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
7
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,2968,2909,1009,923-
حمایت29,9239,9209,37011,161-
حمایت111,53611,5309,64011,92538,610
P13,16313,16013,16313,163-
مقاومت114,77614,77016,65914,40139,450
مقاومت216,40316,40016,92915,165-
مقاومت318,01618,01017,20016,403-


آخرین اخبار سدور

نمایش اخبار قدیمی‌تر