سدور

سیمان‌ دورود

1401/05/22 02:29:46
پایانی:6,020
(-0.33%)
آخرین:5,990
(-0.82%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:2.5M
5,7406,340
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
142,566
5,950
5,990
7,8501
1930
5,930
6,000
271,0894
525,870
5,900
6,030
1,2501
684,583(81%)
32(97%)
حجمحقیقیتعداد
845,583(100%)
41(100%)
161,000(19%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 128,787,176 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.04سرانه فروش حقیقی: 124,156,333 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.96
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,4263,1703,6404,623-
حمایت24,6234,4953,7965,341-
حمایت15,3065,0503,9535,78517,630
P6,5036,3756,5036,503-
مقاومت17,1866,9308,0267,22117,960
مقاومت28,3838,2558,1837,665-
مقاومت39,0668,8108,3408,383-


آخرین اخبار سدور

نمایش اخبار قدیمی‌تر