نطرین

عطرین نخ قم

1401/11/08 09:21:34
پایانی:6,990
(-3.98%)
آخرین:6,880
(-5.49%)

تعداد معاملات:65
حجم:299,898
ارزش معاملات:2.09B
حجم مبنا:1
6,7807,780
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
23,418
6,870
6,910
30,8072
318,000
6,860
7,000
14,5282
3132,950
6,850
7,010
65,0001
214,309(74%)
28(97%)
حجمحقیقیتعداد
289,898(100%)
30(100%)
75,589(26%)
1(3%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 53,500,711 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.79سرانه فروش حقیقی: 67,546,234 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.26
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
1
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
0
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,2163,0453,3273,953-
حمایت23,9533,8673,4214,384-
حمایت14,3464,1753,5154,65114,180
P5,0834,9975,0835,083-
مقاومت15,4765,3055,9645,51414,400
مقاومت26,2136,1276,0585,781-
مقاومت36,6066,4356,1526,213-


آخرین اخبار نطرین

نمایش اخبار قدیمی‌تر