نطرین

عطرین نخ قم

1402/09/15 10:44:39
پایانی:16,600
(5.86%)
آخرین:16,420
(4.71%)

تعداد معاملات:2,143
حجم:11.77M
ارزش معاملات:195B
حجم مبنا:1
14,59016,770
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1326
16,510
16,550
111,6112
1330
16,490
16,570
72,2384
21,544
16,420
16,580
199,1093
11,856,790(99%)
297(99%)
حجمحقیقیتعداد
11,532,054(96%)
464(99%)
171,254(1%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
495,990(4%)
3(1%)
سرانه خرید حقیقی: 662,702,740 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.61سرانه فروش حقیقی: 412,569,173 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.62
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
13
خرید
10
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,4436,6157,5528,146-
حمایت28,1468,2327,8659,579-
حمایت110,19310,3658,17710,46436,450
P11,89611,98211,89611,896-
مقاومت113,94314,11516,30213,32937,040
مقاومت215,64615,73216,61414,214-
مقاومت317,69317,86516,92715,646-


آخرین اخبار نطرین

نمایش اخبار قدیمی‌تر