نطرین

عطرین نخ قم

1401/05/22 08:40:24
پایانی:4,244
(0%)
آخرین:4,214
(-0.7%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
3,9904,498
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,105
3,850
4,450
17,8002
000
4,460
13,0331
000
4,750
3,8642
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,6811,4701,9272,806-
حمایت22,8062,7002,0803,504-
حمایت13,5103,2992,2323,93612,642
P4,6354,5294,6354,635-
مقاومت15,3395,1286,1955,33312,885
مقاومت26,4646,3586,3475,765-
مقاومت37,1686,9576,5006,464-


آخرین اخبار نطرین

نمایش اخبار قدیمی‌تر