وپاسار

بانک پاسارگاد

1400/10/28 01:42:11
پایانی:7,010
(0%)
آخرین:7,030
(0.28%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:17.11M
4,21014,020
0(0%)
10(83%)
حجمحقیقیتعداد
0(0%)
12(92%)
0(0%)
2(17%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
1(8%)
سرانه خرید حقیقی: تومانقدرت خرید حقیقی: سرانه فروش حقیقی: تومانقدرت فروش حقیقی:
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
13
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
8
خرید
9
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت311,46611,69512,08712,023-
حمایت212,02312,13712,21812,623-
حمایت113,03613,26512,34912,99342,180
P13,59313,70713,59313,593-
مقاومت114,60614,83515,75014,19342,290
مقاومت215,16315,27715,88114,563-
مقاومت316,17616,40516,01215,163-


آخرین اخبار وپاسار

نمایش اخبار قدیمی‌تر