کاریس

صندوق س.سپند کاریزما-س

1402/09/15 11:02:06
پایانی:23,000
(-0.18%)
آخرین:23,041
(0%)

تعداد معاملات:114
حجم:955,477
ارزش معاملات:21.97B
حجم مبنا:1
20,73825,346
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,072
22,953
23,041
35,0001
18,918
22,952
23,044
10,9021
29,330
22,951
23,047
11,3002
566,844(57%)
9(82%)
حجمحقیقیتعداد
492,023(49%)
30(91%)
435,707(43%)
2(18%)
حجمحقوقیتعداد
510,528(51%)
3(9%)
سرانه خرید حقیقی: 1,448,601,333 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.84سرانه فروش حقیقی: 377,217,633 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.26
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -