كاريس

صندوق س.سپند كاريزما-س

1401/05/21 14:15:05
پایانی:14,276
(-0.31%)
آخرین:14,301
(-0.13%)

تعداد معاملات:58
حجم:810,740
ارزش معاملات:11.57B
حجم مبنا:1
12,88915,753
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
130,000
14,260
14,301
82,2822
130,000
14,250
14,320
6781
3159,288
14,240
14,349
3691
172,348(21%)
16(89%)
حجمحقیقیتعداد
810,740(100%)
23(100%)
638,392(79%)
2(11%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 153,777,503 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.31سرانه فروش حقیقی: 503,222,793 تومانقدرت فروش حقیقی: 3.27
بازده صندوق

1 روز
-
7 روز
-

1 ماه
-
3 ماه
-

6 ماه
-
1 سال
-

از ابتدا
-


ترکیب دارایی‌های صندوق

قیمت صدور هر واحد (ریال)
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
تعداد واحد سرمایه‌گذاری
قیمت آماری هر واحد (ریال)
كل خالص ارزش دارایی ها
(میلیارد ریال)
دوره پرداخت سود
پورتفو صندوق
آخرین وضعیت پورتفوی سهامی این صندوق
آخرین به روزرسانی:
نام سهمتعدادقیمت خرید هر سهمارزش روز
(میلیارد)
سود/ضرر


ترکیب صنایع صندوقتاریخ: - تا -


ترکیب خرید و فروش‌های اخیر صندوقتاریخ: - تا -