شبهرن

نفت‌ بهران‌

1401/04/16 21:38:02
پایانی:11,910
(-1.07%)
آخرین:11,870
(-1.41%)

تعداد معاملات:694
حجم:3.56M
ارزش معاملات:42.34B
حجم مبنا:4.78M
11,32012,760
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
110,000
11,850
11,890
1,0001
114,160
11,840
11,900
20,6373
120,000
11,830
11,920
10,3502
7,927,912(87%)
648(100%)
حجمحقیقیتعداد
8,115,328(89%)
266(99%)
1,192,364(13%)
3(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,004,948(11%)
2(1%)
سرانه خرید حقیقی: 145,712,086 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.40سرانه فروش حقیقی: 363,359,234 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.49
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
8
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,81611,11011,75011,803-
حمایت211,80311,95011,96312,781-
حمایت113,37613,67012,17613,38544,650
P14,36314,51014,36314,363-
مقاومت115,93616,23017,72315,34145,050
مقاومت216,92317,07017,93615,945-
مقاومت318,49618,79018,15016,923-


آخرین اخبار شبهرن

نمایش اخبار قدیمی‌تر