شبهرن

نفت‌ بهران‌

1402/09/06 09:14:50
پایانی:22,880
(0%)
آخرین:22,810
(-0.3%)

تعداد معاملات:28
حجم:45,309
ارزش معاملات:1.03B
حجم مبنا:4.36M
21,28024,480
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
176,405
22,810
23,000
9,7442
379,532
22,800
23,140
3,5441
22,156
22,750
23,150
5,7833
45,801(100%)
17(100%)
حجمحقیقیتعداد
45,801(100%)
8(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 61,642,757 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.47سرانه فروش حقیقی: 130,990,860 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.13
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
14
خرید
11
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت320,80021,29522,44722,610-
حمایت222,61022,85722,83124,371-
حمایت125,41025,90523,21525,45884,480
P27,22027,46727,22027,220-
مقاومت130,02030,51533,20428,98185,590
مقاومت231,83032,07733,58830,068-
مقاومت334,63035,12533,97231,830-


آخرین اخبار شبهرن

نمایش اخبار قدیمی‌تر