کمینا

شیشه سازی مینا

1401/07/09 12:59:29
پایانی:8,000
(-2.31%)
آخرین:7,950
(-2.93%)

تعداد معاملات:154
حجم:1.04M
ارزش معاملات:8.3B
حجم مبنا:1.22M
7,9508,430
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1354
7,950
8,100
22,0001
1665
7,750
8,110
33,9991
11,000
7,630
8,130
6101
1,041,704(100%)
64(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,041,704(100%)
43(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 130,213,000 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.67سرانه فروش حقیقی: 193,805,395 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.49
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,4501,8052,9125,310-
حمایت25,3104,9873,2817,002-
حمایت16,8806,2353,6508,04725,160
P9,7409,4179,7409,740-
مقاومت111,31010,66513,24911,43225,530
مقاومت214,17013,84713,61812,477-
مقاومت315,74015,09513,98714,170-


آخرین اخبار کمینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر