کمینا

شیشه سازی مینا

1401/04/05 06:06:42
پایانی:11,030
(-1.6%)
آخرین:10,890
(-2.85%)

تعداد معاملات:109
حجم:875,816
ارزش معاملات:9.65B
حجم مبنا:892,061
10,88011,540
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
12,500
10,300
11,540
8,0061
15,000
7,560
11,560
8001
000
11,770
4501
722,476(82%)
29(94%)
حجمحقیقیتعداد
875,816(100%)
46(100%)
153,340(18%)
2(6%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 274,790,009 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.31سرانه فروش حقیقی: 210,005,445 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.76
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
14
خرید
10
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
12
خرید
5
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37,3637,7058,3628,336-
حمایت28,3368,5078,5819,341-
حمایت19,99310,3358,8009,96234,710
P10,96611,13710,96610,966-
مقاومت112,62312,96514,49911,97135,390
مقاومت213,59613,76714,71812,592-
مقاومت315,25315,59514,93713,596-


آخرین اخبار کمینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر