کمینا

شیشه سازی مینا

1402/09/06 09:26:58
پایانی:13,280
(-1.62%)
آخرین:13,100
(-2.96%)

تعداد معاملات:69
حجم:326,386
ارزش معاملات:4.28B
حجم مبنا:1.43M
13,10013,900
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3126,012
13,100
13,130
1001
1500
11,780
13,200
11,7301
000
13,250
1,0502
832,864(99%)
26(96%)
حجمحقیقیتعداد
842,864(100%)
18(100%)
10,000(1%)
1(4%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 425,401,304 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.68سرانه فروش حقیقی: 621,846,328 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.46
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
17
خرید
7
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,05610,48511,12710,913-
حمایت210,91311,12711,34111,895-
حمایت112,62613,05511,55512,50142,610
P13,48313,69713,48313,483-
مقاومت115,19615,62517,12414,46543,020
مقاومت216,05316,26717,33815,071-
مقاومت317,76618,19517,55216,053-


آخرین اخبار کمینا

نمایش اخبار قدیمی‌تر