داوه

داروسازي آوه سينا

1401/02/29 22:31:13
پایانی:8,190
(-3.76%)
آخرین:8,050
(-5.4%)

تعداد معاملات:807
حجم:5.27M
ارزش معاملات:43.25B
حجم مبنا:1.83M
8,0009,020
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1750
8,040
8,280
1,1161
23,514
8,020
8,300
2901
4124,810
8,010
8,370
169,3281
5,032,149(92%)
275(99%)
حجمحقیقیتعداد
5,482,149(100%)
181(100%)
450,000(8%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 149,866,546 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.60سرانه فروش حقیقی: 248,059,670 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.66
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
8
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
4
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,6703,6404,3755,170-
حمایت25,1705,1554,6206,293-
حمایت16,6106,5804,8656,98624,070
P8,1108,0958,1108,110-
مقاومت19,5509,52011,2349,23324,740
مقاومت211,05011,03511,4799,926-
مقاومت312,49012,46011,72511,050-


آخرین اخبار داوه

نمایش اخبار قدیمی‌تر