داوه

داروسازی آوه سینا

1400/10/28 01:31:46
پایانی:8,530
(-0.69%)
آخرین:8,250
(-3.95%)

تعداد معاملات:158
حجم:397,269
ارزش معاملات:3.3B
حجم مبنا:1.72M
8,1709,010
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
21,615
8,180
8,360
29,4712
32,732
8,170
8,370
2,8652
000
8,390
2,4001
397,269(100%)
42(100%)
حجمحقیقیتعداد
397,269(100%)
63(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 80,683,442 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.50سرانه فروش حقیقی: 53,788,961 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.67
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
10
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
6
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
4
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,8465,6006,0707,033-
حمایت27,0336,9106,2267,751-
حمایت17,7267,4806,3838,19525,210
P8,9138,7908,9138,913-
مقاومت19,6069,36010,4569,63125,560
مقاومت210,79310,67010,61310,075-
مقاومت311,48611,24010,77010,793-


آخرین اخبار داوه

نمایش اخبار قدیمی‌تر