وثخوز

سرمايه گذاري و توسعه خوزستان

1401/05/21 13:06:55
پایانی:34,550
(1.46%)
آخرین:35,050
(2.93%)

تعداد معاملات:81
حجم:143,744
ارزش معاملات:5.03B
حجم مبنا:289,436
33,05035,050
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
22,500
35,050
000
1500
34,750
000
2650
34,200
000
20,904(92%)
8(89%)
حجمحقیقیتعداد
22,764(100%)
20(100%)
1,860(8%)
1(11%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 90,279,150 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.30سرانه فروش حقیقی: 39,324,810 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.44
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
15
خرید
9
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت324,28324,70026,42527,316-
حمایت227,31627,52527,00029,952-
حمایت131,18331,60027,57531,580104,150
P34,21634,42534,21634,216-
مقاومت138,08338,50042,52436,852105,150
مقاومت241,11641,32543,09938,480-
مقاومت344,98345,40043,67541,116-


آخرین اخبار وثخوز

نمایش اخبار قدیمی‌تر