وثخوز

سرمایه گذاری و توسعه خوزستان

1402/09/15 10:10:54
پایانی:50,200
(0%)
آخرین:52,700
(4.98%)

تعداد معاملات:2
حجم:542
ارزش معاملات:28.56M
حجم مبنا:400,802
47,70052,700
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
20621,417
52,700
000
14,391
51,950
000
15,759
51,900
000
542(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
542(100%)
2(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 27,208,400 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.00سرانه فروش حقیقی: 13,604,200 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.50
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
18
خرید
5
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
4
خرید
1
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت328,70030,15032,32531,600-
حمایت231,60032,32533,05034,923-
حمایت137,40038,85033,77536,976129,600
P40,30041,02540,30040,300-
مقاومت146,10047,55052,62443,623129,600
مقاومت249,00049,72553,34945,676-
مقاومت354,80056,25054,07549,000-


آخرین اخبار وثخوز

نمایش اخبار قدیمی‌تر