وثخوز

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
18
خرید
5
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
14
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید
4
خرید
1
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت328,70030,15032,32531,600-
حمایت231,60032,32533,05034,923-
حمایت137,40038,85033,77536,976129,600
P40,30041,02540,30040,300-
مقاومت146,10047,55052,62443,623129,600
مقاومت249,00049,72553,34945,676-
مقاومت354,80056,25054,07549,000-

آخرین اخبار وثخوز

نمایش اخبار قدیمی‌تر