ثنور

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
8
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
4
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,5264,6455,1525,423-
حمایت25,4235,4825,3216,198-
حمایت16,5566,6755,4906,67723,070
P7,4537,5127,4537,453-
مقاومت18,5868,7059,8898,22823,070
مقاومت29,4839,54210,0588,707-
مقاومت310,61610,73510,2279,483-

آخرین اخبار ثنور

نمایش اخبار قدیمی‌تر