شكلر

نيروكلر

1401/02/29 22:46:56
پایانی:46,970
(1.55%)
آخرین:47,590
(2.89%)

تعداد معاملات:1,091
حجم:2.11M
ارزش معاملات:99.15B
حجم مبنا:319,353
43,48049,020
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
26,295
47,500
47,630
1,0431
21,072
47,400
47,670
8001
1320
47,250
47,690
4241
753,044(96%)
112(99%)
حجمحقیقیتعداد
460,351(59%)
170(99%)
30,504(4%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
323,197(41%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 315,807,827 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.48سرانه فروش حقیقی: 127,192,273 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.40
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
8
خنثی
3
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
4
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت326,72628,57031,74031,223-
حمایت231,22332,14532,79736,067-
حمایت139,40641,25033,85339,059141,590
P43,90344,82543,90343,903-
مقاومت152,08653,93061,32648,747144,390
مقاومت256,58357,50562,38251,739-
مقاومت364,76666,61063,44056,583-


آخرین اخبار شکلر

نمایش اخبار قدیمی‌تر