شصدف

صنعتی دوده فام

1402/09/15 10:42:51
پایانی:36,100
(-0.41%)
آخرین:36,250
(0%)

تعداد معاملات:157
حجم:158,277
ارزش معاملات:5.71B
حجم مبنا:1
33,75038,750
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,325
36,150
36,250
1,0791
342,154
36,100
36,300
20,0001
11,559
36,050
36,350
9,5573
137,810(87%)
51(96%)
حجمحقیقیتعداد
134,997(85%)
68(99%)
21,467(13%)
2(4%)
حجمحقوقیتعداد
24,280(15%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 97,547,862 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.36سرانه فروش حقیقی: 71,667,525 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.73

سرور در دسترس نیستآخرین اخبار شصدف

نمایش اخبار قدیمی‌تر