شصدف

صنعتي دوده فام

1401/02/29 22:41:41
پایانی:36,850
(-1.2%)
آخرین:36,950
(-0.93%)

تعداد معاملات:1,703
حجم:1.09M
ارزش معاملات:40.2B
حجم مبنا:407,056
35,45039,150
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2900
36,900
37,000
211
19,264
36,800
37,050
2212
1162
36,700
37,100
1,0513
1,526,298(92%)
350(99%)
حجمحقیقیتعداد
1,667,543(100%)
1,040(100%)
141,245(8%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 160,697,375 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.72سرانه فروش حقیقی: 59,085,538 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.37
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
4
خرید
13
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
6
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
7
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت323,30023,75025,95027,250-
حمایت227,25027,47526,68330,611-
حمایت132,10032,55027,41632,688109,150
P36,05036,27536,05036,050-
مقاومت140,90041,35046,48339,411110,950
مقاومت244,85045,07547,21641,488-
مقاومت349,70050,15047,95044,850-


آخرین اخبار شصدف

آیفکس درجا زد
- سنا - 4 ماه پیش
0
0

184

نمایش اخبار قدیمی‌تر