کطبس

ذغال‌سنگ‌ نگین‌ ط‌بس‌

1402/09/15 10:43:20
پایانی:19,910
(-0.79%)
آخرین:19,510
(-2.79%)

تعداد معاملات:203
حجم:338,052
ارزش معاملات:6.67B
حجم مبنا:791,975
18,67021,470
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1450
19,500
19,510
8,6052
21,500
19,490
19,590
8292
22,500
19,480
19,600
8,5342
309,270(91%)
79(99%)
حجمحقیقیتعداد
310,802(92%)
60(98%)
28,782(9%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
27,250(8%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 77,943,869 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.76سرانه فروش حقیقی: 103,134,463 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.32
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
11
خنثی
15
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,3939,67011,41514,606-
حمایت214,60614,24511,99717,273-
حمایت117,37316,65012,57818,92060,750
P21,58621,22521,58621,586-
مقاومت124,35323,63027,70124,25361,740
مقاومت228,56628,20528,28225,900-
مقاومت331,33330,61028,86528,566-


آخرین اخبار کطبس

نمایش اخبار قدیمی‌تر