ورنا

سرمایه‌گذاری‌ رنا(هلدینگ‌

1401/05/29 11:03:23
پایانی:6,060
(-5.46%)
آخرین:6,060
(-5.46%)

تعداد معاملات:3,814
حجم:91.16M
ارزش معاملات:552B
حجم مبنا:4.67M
6,0306,790
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
417,261
6,060
6,090
89,3065
7415,032
6,050
6,100
105,0002
1892,311
6,040
6,110
108,3262
85,386,209(94%)
1,468(100%)
حجمحقیقیتعداد
89,255,143(98%)
812(100%)
5,768,934(6%)
7(0%)
حجمحقوقیتعداد
1,900,000(2%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 352,479,854 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.53سرانه فروش حقیقی: 666,115,968 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.89
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
15
خرید
8
خنثی
4
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
12
خرید
4
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,7363,0153,5673,563-
حمایت23,5633,7023,7514,407-
حمایت14,9465,2253,9354,92919,160
P5,7735,9125,7735,773-
مقاومت17,1567,4358,7246,61719,530
مقاومت27,9838,1228,9087,139-
مقاومت39,3669,6459,0927,983-


آخرین اخبار ورنا

نمایش اخبار قدیمی‌تر