زشگزا

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

1402/09/06 09:14:27
پایانی:9,210
(-2.12%)
آخرین:9,260
(-1.59%)

تعداد معاملات:33
حجم:55,372
ارزش معاملات:509M
حجم مبنا:1
8,76010,060
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
13,495
9,240
9,260
1241
12,000
9,230
9,320
2,8552
336,100
9,220
9,330
35,4092
56,022(16%)
11(92%)
حجمحقیقیتعداد
55,422(99%)
10(91%)
300,000(84%)
1(8%)
حجمحقوقیتعداد
600(1%)
1(9%)
سرانه خرید حقیقی: 46,905,692 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.92سرانه فروش حقیقی: 51,043,662 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.09
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
11
خنثی
11
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
5
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,8835,6056,3127,576-
حمایت27,5767,4376,5488,657-
حمایت18,7138,4356,7849,32529,710
P10,40610,26710,40610,406-
مقاومت111,54311,26512,91511,48730,250
مقاومت213,23613,09713,15112,155-
مقاومت314,37314,09513,38713,236-


آخرین اخبار زشگزا

نمایش اخبار قدیمی‌تر