زشگزا

شير و گوشت زاگرس شهركرد

1401/05/21 14:09:51
پایانی:4,911
(-0.52%)
آخرین:4,918
(-0.38%)

تعداد معاملات:166
حجم:1.32M
ارزش معاملات:6.43B
حجم مبنا:3.05M
4,6415,233
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,244
4,840
4,919
5,0001
15,000
4,831
4,920
5,0001
230,000
4,830
4,930
17,7002
1,320,319(100%)
52(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,320,319(100%)
63(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 124,693,973 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.21سرانه فروش حقیقی: 102,922,009 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.83
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
12
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
6
خرید
6
خنثی
7
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,1581,9632,4553,339-
حمایت23,3393,2412,6194,091-
حمایت14,1283,9332,7834,55614,726
P5,3095,2115,3095,309-
مقاومت16,0985,9037,0526,06114,918
مقاومت27,2797,1817,2166,526-
مقاومت38,0687,8737,3807,279-


آخرین اخبار زشگزا

زشگزا
- صدای بورس - 3 ماه پیش
0
0

19


نمایش اخبار قدیمی‌تر