غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

1402/09/06 09:15:17
پایانی:2,654
(0.07%)
آخرین:2,621
(-1.16%)

تعداد معاملات:163
حجم:7.36M
ارزش معاملات:19.65B
حجم مبنا:11.8M
2,4672,837
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
318,000
2,621
2,650
58,6002
7328,919
2,620
2,652
10,0001
2732,740
2,619
2,660
400,0001
5,499,786(67%)
58(97%)
حجمحقیقیتعداد
7,624,414(93%)
36(95%)
2,658,516(33%)
2(3%)
حجمحقوقیتعداد
533,888(7%)
2(5%)
سرانه خرید حقیقی: 251,662,621 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.45سرانه فروش حقیقی: 562,088,743 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.23
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,4932,4852,5372,606-
حمایت22,6062,6022,5552,686-
حمایت12,7032,6952,5722,7368,302
P2,8162,8122,8162,816-
مقاومت12,9132,9053,0272,8968,451
مقاومت23,0263,0223,0442,946-
مقاومت33,1233,1153,0623,026-


آخرین اخبار غبشهر

به پایان اخبار رسیدید

نمایش اخبار قدیمی‌تر