غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

1401/05/18 18:47:12
پایانی:3,423
(-1.32%)
آخرین:3,405
(-1.84%)

تعداد معاملات:446
حجم:9.38M
ارزش معاملات:32.12B
حجم مبنا:8.8M
3,2613,677
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1394,860
3,404
3,409
23,0001
2800,000
3,403
3,410
49,3602
150,000
3,402
3,429
30,0001
7,059,687(75%)
128(96%)
حجمحقیقیتعداد
9,072,142(97%)
154(99%)
2,325,964(25%)
5(4%)
حجمحقوقیتعداد
313,509(3%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 188,791,473 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.94سرانه فروش حقیقی: 201,648,974 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.07
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5001,3021,6742,443-
حمایت22,4432,3441,7983,012-
حمایت12,9902,7921,9223,36310,577
P3,9333,8343,9333,933-
مقاومت14,4804,2825,1514,50210,845
مقاومت25,4235,3245,2754,853-
مقاومت35,9705,7725,3995,423-


آخرین اخبار غبشهر

نمایش اخبار قدیمی‌تر