غبشهر

صنعتي‌ بهشهر

1402/03/19 17:54:25
پایانی:4,338
(1.14%)
آخرین:4,261
(-0.65%)

تعداد معاملات:1,139
حجم:32.22M
ارزش معاملات:139B
حجم مبنا:11.8M
3,9894,589
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
125,408
4,261
4,280
267,7922
150,000
4,251
4,285
10,0001
11,200
4,250
4,287
7,2981
14,999,255(47%)
315(99%)
حجمحقیقیتعداد
22,335,448(69%)
355(98%)
17,226,116(53%)
4(1%)
حجمحقوقیتعداد
9,889,923(31%)
9(2%)
سرانه خرید حقیقی: 206,561,168 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.76سرانه فروش حقیقی: 272,932,882 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.32
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,4932,4852,5372,606-
حمایت22,6062,6022,5552,686-
حمایت12,7032,6952,5722,7368,302
P2,8162,8122,8162,816-
مقاومت12,9132,9053,0272,8968,451
مقاومت23,0263,0223,0442,946-
مقاومت33,1233,1153,0623,026-


آخرین اخبار غبشهر

نمایش اخبار قدیمی‌تر