غبشهر

صنعتی‌ بهشهر

1401/04/04 14:00:59
پایانی:3,706
(5.4%)
آخرین:3,726
(5.97%)

تعداد معاملات:1,272
حجم:30.61M
ارزش معاملات:113B
حجم مبنا:8.8M
3,3063,726
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
467,813
3,726
3,787
3,0001
116,000
3,704
3,801
120,0002
1512
3,700
3,930
10,0001
27,827,047(91%)
312(98%)
حجمحقیقیتعداد
28,823,418(94%)
506(99%)
2,786,371(9%)
7(2%)
حجمحقوقیتعداد
1,790,000(6%)
4(1%)
سرانه خرید حقیقی: 330,535,372 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.57سرانه فروش حقیقی: 211,105,903 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.64
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,5001,3021,6742,443-
حمایت22,4432,3441,7983,012-
حمایت12,9902,7921,9223,36310,577
P3,9333,8343,9333,933-
مقاومت14,4804,2825,1514,50210,845
مقاومت25,4235,3245,2754,853-
مقاومت35,9705,7725,3995,423-


آخرین اخبار غبشهر

نمایش اخبار قدیمی‌تر