وهامون

سرمایه گذاری هامون صبا

1402/09/06 09:15:21
پایانی:2,661
(0.91%)
آخرین:2,654
(0.64%)

تعداد معاملات:32
حجم:73,232
ارزش معاملات:195M
حجم مبنا:1
2,4532,821
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
17,869
2,654
2,656
3,7502
12,000
2,653
2,662
1601
24,734
2,652
2,663
10,0001
90,255(100%)
8(100%)
حجمحقیقیتعداد
90,255(100%)
14(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 30,021,069 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.75سرانه فروش حقیقی: 17,154,896 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.57
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
0
خرید
1
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت31,8641,8391,8831,978-
حمایت21,9781,9651,8982,045-
حمایت12,0422,0171,9132,0886,290
P2,1562,1432,1562,156-
مقاومت12,2202,1952,2982,2236,380
مقاومت22,3342,3212,3132,266-
مقاومت32,3982,3732,3282,334-


آخرین اخبار وهامون

نمایش اخبار قدیمی‌تر