وشمال

س. چشم انداز توسعه شمال

1401/02/29 22:31:13
پایانی:25,250
(-1.55%)
آخرین:25,500
(-0.58%)

تعداد معاملات:932
حجم:2.03M
ارزش معاملات:51.4B
حجم مبنا:198,020
25,15026,150
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
25,922
25,400
25,500
1,5352
31,486
25,350
25,550
1,4003
26,759
25,300
25,650
2,4132
1,855,150(100%)
522(100%)
حجمحقیقیتعداد
1,855,150(100%)
396(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 89,736,661 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.76سرانه فروش حقیقی: 118,289,236 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.32
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
12
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,4836,6759,81216,566-
حمایت216,56615,66210,85921,360-
حمایت121,03319,22511,90424,32276,550
P29,11628,21229,11629,116-
مقاومت133,58331,77539,09533,91077,300
مقاومت241,66640,76240,14036,872-
مقاومت346,13344,32541,18741,666-


آخرین اخبار وشمال

نمایش اخبار قدیمی‌تر