لسرما

سرما آفرین‌

1402/09/06 09:15:50
پایانی:30,370
(1.63%)
آخرین:31,190
(4.38%)

تعداد معاملات:308
حجم:685,476
ارزش معاملات:20.73B
حجم مبنا:544,860
28,39031,370
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
23,500
30,970
31,190
24,4112
16,000
30,710
31,200
31,3153
17,275
30,700
31,280
10,1612
729,128(100%)
83(100%)
حجمحقیقیتعداد
729,098(100%)
53(98%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
30(0%)
1(2%)
سرانه خرید حقیقی: 266,790,570 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.64سرانه فروش حقیقی: 417,786,910 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.57
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
0
خنثی
1
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
0
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت323,61023,34523,95225,090-
حمایت225,09024,95724,15526,018-
حمایت126,04025,77524,35726,59180,810
P27,52027,38727,52027,520-
مقاومت128,47028,20529,62228,44882,900
مقاومت229,95029,81729,82429,021-
مقاومت330,90030,63530,02729,950-


آخرین اخبار لسرما

نمایش اخبار قدیمی‌تر