لسرما

سرما آفرین‌

1401/07/09 14:15:33
پایانی:21,640
(-4.2%)
آخرین:21,740
(-3.76%)

تعداد معاملات:198
حجم:744,869
ارزش معاملات:16.11B
حجم مبنا:664,011
21,47023,710
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1241
21,420
21,730
1,0001
000
21,740
9501
000
21,890
2,3201
734,869(99%)
77(99%)
حجمحقیقیتعداد
635,769(85%)
56(97%)
10,000(1%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
109,100(15%)
2(3%)
سرانه خرید حقیقی: 206,526,820 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.84سرانه فروش حقیقی: 245,679,306 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.19
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
0
خرید
11
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت314,60014,22015,77518,090-
حمایت218,09017,90016,29320,466-
حمایت120,82020,44016,81121,93370,070
P24,31024,12024,31024,310-
مقاومت127,04026,66030,28826,68670,810
مقاومت230,53030,34030,80628,153-
مقاومت333,26032,88031,32530,530-


آخرین اخبار لسرما

نمایش اخبار قدیمی‌تر