دزهراوي

داروسازي‌زهراوي‌

1401/04/16 20:50:59
پایانی:4,294
(-0.9%)
آخرین:4,251
(-1.89%)

تعداد معاملات:272
حجم:2.31M
ارزش معاملات:9.88B
حجم مبنا:3.49M
4,1174,549
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
166,134
4,253
4,253
1,2001
419,363
4,240
4,258
5,9081
38,200
4,230
4,292
3,6411
2,195,579(94%)
101(99%)
حجمحقیقیتعداد
2,327,448(100%)
94(99%)
136,869(6%)
1(1%)
حجمحقوقیتعداد
5,000(0%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 93,344,715 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.88سرانه فروش حقیقی: 106,319,805 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.14
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
10
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت32,5762,3722,7103,457-
حمایت23,4573,3552,8223,973-
حمایت13,9283,7242,9354,29213,076
P4,8094,7074,8094,809-
مقاومت15,2805,0765,8645,32513,236
مقاومت26,1616,0595,9775,644-
مقاومت36,6326,4286,0906,161-


آخرین اخبار دزهراوی

نمایش اخبار قدیمی‌تر