قشهد

شهد

1401/04/09 15:54:49
پایانی:13,590
(-0.36%)
آخرین:13,690
(0.36%)

تعداد معاملات:120
حجم:312,854
ارزش معاملات:4.21B
حجم مبنا:1.1M
12,96014,320
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
18,905
13,690
13,750
17,9122
11,000
13,380
13,790
7,6651
21,800
13,370
13,800
22,1122
312,034(100%)
41(98%)
حجمحقیقیتعداد
312,854(100%)
31(100%)
820(0%)
1(2%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 103,427,855 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.75سرانه فروش حقیقی: 137,151,156 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.33
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
12
خنثی
13
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
2
خرید
7
خنثی
10
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,4307,8908,88510,960-
حمایت210,96010,6909,21612,480-
حمایت112,41011,8709,54813,41940,840
P14,94014,67014,94014,940-
مقاومت116,39015,85018,17116,46041,450
مقاومت218,92018,65018,50317,399-
مقاومت320,37019,83018,83518,920-


آخرین اخبار قشهد

نمایش اخبار قدیمی‌تر