قشهد

شهد

1401/05/22 02:40:13
پایانی:13,050
(-0.07%)
آخرین:12,950
(-0.84%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1.15M
12,41013,710
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
39,800
12,900
13,180
1,6152
1400
12,830
13,200
22,1941
113,000
12,800
13,230
15,6331
288,822(61%)
28(93%)
حجمحقیقیتعداد
472,989(100%)
7(100%)
184,167(39%)
2(7%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 134,611,682 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.15سرانه فروش حقیقی: 881,786,635 تومانقدرت فروش حقیقی: 6.55
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
6
خنثی
13
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
1
خرید
6
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت310,66010,52010,92511,610-
حمایت211,61011,54011,06012,228-
حمایت112,28012,14011,19512,61139,130
P13,23013,16013,23013,230-
مقاومت113,90013,76014,70413,84839,510
مقاومت214,85014,78014,83914,231-
مقاومت315,52015,38014,97514,850-


آخرین اخبار قشهد

نمایش اخبار قدیمی‌تر