بکاب

صنایع‌جوشکاب‌یزد

1401/03/01 23:54:11
پایانی:70,900
(1.09%)
آخرین:69,530
(-0.85%)

تعداد معاملات:1,393
حجم:792,138
ارزش معاملات:56.16B
حجم مبنا:214,041
66,63073,630
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
22,356
69,360
69,530
38,6721
1100
69,310
69,680
4,3752
2793
69,300
69,760
431
792,038(100%)
576(100%)
حجمحقیقیتعداد
792,138(100%)
315(100%)
100(0%)
1(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 97,492,177 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.55سرانه فروش حقیقی: 178,293,918 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.83
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
5
خرید
10
خنثی
12
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
3
خرید
4
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت335,44336,53042,22545,746-
حمایت245,74646,29044,12454,448-
حمایت158,22359,31046,02259,824209,300
P68,52669,07068,52668,526-
مقاومت181,00382,09095,37777,228213,490
مقاومت291,30691,85097,27582,604-
مقاومت3103,783104,87099,17591,306-


آخرین اخبار بکاب

نمایش اخبار قدیمی‌تر