بکاب

صنایع‌جوشکاب‌یزد

1402/09/06 09:30:01
پایانی:11,160
(0.26%)
آخرین:11,200
(0.62%)

تعداد معاملات:68
حجم:9,970
ارزش معاملات:110M
حجم مبنا:1.31M
10,58011,680
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
113,963
11,200
11,310
4651
310,359
11,180
11,320
4,1881
1100,000
11,170
11,330
4,9221
166,750(100%)
22(100%)
حجمحقیقیتعداد
166,750(100%)
36(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 84,587,727 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.64سرانه فروش حقیقی: 51,692,500 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.61
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
7
خرید
10
خنثی
10
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
5
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت34,4936,59014,04017,296-
حمایت217,29618,34516,52528,680-
حمایت134,29336,39019,00735,713155,430
P47,09648,14547,09647,096-
مقاومت164,09366,19083,57258,480159,010
مقاومت276,89677,94586,05465,513-
مقاومت393,89395,99088,54076,896-


آخرین اخبار بکاب

نمایش اخبار قدیمی‌تر