شزنگ

تجهيزنيروي‌زنگان‌

1401/04/09 14:46:12
پایانی:71,400
(-0.69%)
آخرین:71,750
(-0.2%)

تعداد معاملات:252
حجم:123,049
ارزش معاملات:8.77B
حجم مبنا:140,000
69,75074,050
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1200
70,800
71,900
9001
2272
70,750
71,950
2252
2353
70,700
72,000
4,0453
123,049(100%)
104(100%)
حجمحقیقیتعداد
117,399(95%)
88(99%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
5,650(5%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 84,477,871 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.89سرانه فروش حقیقی: 95,253,279 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.13
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
2
خرید
9
خنثی
16
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت336,06631,80038,47553,683-
حمایت253,68351,55040,70163,882-
حمایت162,76658,50042,92570,183214,450
P80,38378,25080,38380,383-
مقاومت189,46685,200100,77490,582217,200
مقاومت2107,083104,950102,99896,883-
مقاومت3116,166111,900105,225107,083-


آخرین اخبار شزنگ

نمایش اخبار قدیمی‌تر