شزنگ

تجهیزنیروی‌زنگان‌

1401/05/22 01:00:49
پایانی:66,350
(2.78%)
آخرین:66,450
(2.94%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:140,000
62,65066,450
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
4466,630
66,450
68,550
951
2177
66,200
68,900
1001
1100
66,100
73,700
3001
149,775(100%)
70(100%)
حجمحقیقیتعداد
149,775(100%)
77(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 141,965,303 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.10سرانه فروش حقیقی: 129,059,366 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.91
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
11
خرید
9
خنثی
7
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
9
خرید
4
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
5
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت340,83340,72545,01249,516-
حمایت249,51649,46246,44256,067-
حمایت157,98357,87547,87160,115197,450
P66,66666,61266,66666,666-
مقاومت175,13375,02585,02873,217199,350
مقاومت283,81683,76286,45777,265-
مقاومت392,28392,17587,88783,816-


آخرین اخبار شزنگ

نمایش اخبار قدیمی‌تر