شزنگ

تجهیزنیروی‌زنگان‌

1402/09/15 10:37:34
پایانی:84,950
(1.73%)
آخرین:83,800
(0.35%)

تعداد معاملات:123
حجم:119,000
ارزش معاملات:10.11B
حجم مبنا:119,618
81,85085,150
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,000
84,000
84,500
8772
11,800
83,950
85,000
7,0402
1600
83,550
85,100
3,0901
119,000(100%)
47(100%)
حجمحقیقیتعداد
119,000(100%)
56(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 215,086,170 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.19سرانه فروش حقیقی: 180,518,750 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.84
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
12
خنثی
9
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
4
خرید
6
خنثی
9
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
2
خرید
6
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت383,16684,55094,350101,383-
حمایت2101,383102,07597,619116,357-
حمایت1122,366123,750100,884125,608430,050
P140,583141,275140,583140,583-
مقاومت1161,566162,950185,815155,557436,700
مقاومت2179,783180,475189,080164,808-
مقاومت3200,766202,150192,350179,783-


آخرین اخبار شزنگ

نمایش اخبار قدیمی‌تر