خعمرا

توسعه و عمران شهرستان نائین

1400/11/04 09:17:01
پایانی:6,240
(0%)
آخرین:6,420
(2.88%)

تعداد معاملات:3
حجم:10,891
ارزش معاملات:69.92M
حجم مبنا:1.61M
6,0606,420
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1436,683,270
6,420
000
11,000
6,400
000
120,000
6,380
000
10,891(100%)
1(100%)
حجمحقیقیتعداد
10,891(100%)
3(100%)
0(0%)
0(0%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 67,959,840 تومانقدرت خرید حقیقی: 3.00سرانه فروش حقیقی: 22,653,280 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.33
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
9
خرید
12
خنثی
6
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
7
خرید
9
خنثی
3
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33,1413,4393,9363,837-
حمایت23,8373,9864,1014,596-
حمایت15,1285,4264,2675,06519,260
P5,8245,9735,8245,824-
مقاومت17,1157,4138,5726,58319,260
مقاومت27,8117,9608,7387,052-
مقاومت39,1029,4008,9037,811-


آخرین اخبار خعمرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر