خعمرا

توسعه و عمران شهرستان نائین

1401/05/18 18:15:52
پایانی:13,130
(0.38%)
آخرین:12,690
(-2.98%)

تعداد معاملات:888
حجم:6.51M
ارزش معاملات:85.58B
حجم مبنا:765,697
12,69013,470
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
12,690
1,926,943140
000
12,700
3,5922
000
12,730
121,0003
6,219,030(95%)
437(100%)
حجمحقیقیتعداد
6,469,030(99%)
163(99%)
300,000(5%)
2(0%)
حجمحقوقیتعداد
50,000(1%)
1(1%)
سرانه خرید حقیقی: 186,855,523 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.36سرانه فروش حقیقی: 521,094,257 تومانقدرت فروش حقیقی: 2.79
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
12
خرید
10
خنثی
5
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
10
خرید
7
خنثی
2
فروش

نوسان‌گرها

فروش
2
خرید
3
خنثی
3
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36,7007,3758,3878,050-
حمایت28,0508,3878,7259,597-
حمایت110,75011,4259,06210,55240,350
P12,10012,43712,10012,100-
مقاومت114,80015,47517,83713,64740,350
مقاومت216,15016,48718,17414,602-
مقاومت318,85019,52518,51216,150-


آخرین اخبار خعمرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر