خعمرا

توسعه و عمران شهرستان نائین

1402/09/15 10:44:14
پایانی:6,050
(0.16%)
آخرین:6,080
(0.66%)

تعداد معاملات:67
حجم:650,907
ارزش معاملات:3.97B
حجم مبنا:3.27M
5,8606,220
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
543,186
6,080
6,110
1,9811
148,000
6,070
6,120
7,0971
250,000
6,060
6,150
40,6125
645,749(99%)
24(89%)
حجمحقیقیتعداد
650,907(100%)
24(100%)
5,158(1%)
3(11%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 162,782,560 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.99سرانه فروش حقیقی: 164,082,806 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.01
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش
6
خرید
13
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش
5
خرید
8
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت38,1438,0608,5709,246-
حمایت29,2469,2058,74010,025-
حمایت110,18310,1008,91010,50733,360
P11,28611,24511,28611,286-
مقاومت112,22312,14013,32912,06533,360
مقاومت213,32613,28513,49912,547-
مقاومت314,26314,18013,67013,326-


آخرین اخبار خعمرا

نمایش اخبار قدیمی‌تر