وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

1401/05/22 00:50:22
پایانی:8,930
(5.18%)
آخرین:8,990
(5.88%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:10.9M
7,9908,990
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
32339,785,391
8,990
9,170
5,0001
120,000
8,980
11,690
6001
1750
8,930
16,000
1,2321
8,408,669(84%)
43(96%)
حجمحقیقیتعداد
4,140,968(41%)
262(98%)
1,600,000(16%)
2(4%)
حجمحقوقیتعداد
5,867,701(59%)
4(2%)
سرانه خرید حقیقی: 1,746,265,445 تومانقدرت خرید حقیقی: 12.37سرانه فروش حقیقی: 141,140,626 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.08
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید
10
خرید
9
خنثی
8
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید
8
خرید
5
خنثی
6
فروش

نوسان‌گرها

خرید
2
خرید
4
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,7765,6606,2157,003-
حمایت27,0036,9456,4007,851-
حمایت17,9967,8806,5858,37526,630
P9,2239,1659,2239,223-
مقاومت110,21610,10011,39410,07126,970
مقاومت211,44311,38511,57910,595-
مقاومت312,43612,32011,76511,443-


آخرین اخبار وبانک

نمایش اخبار قدیمی‌تر