وبانک

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

1401/02/28 13:18:49
پایانی:11,100
(-2.71%)
آخرین:10,950
(-4.03%)

تعداد معاملات:1,296
حجم:8.56M
ارزش معاملات:94.29B
حجم مبنا:10.9M
10,73012,090
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,000
10,950
11,050
70,0001
1510
10,900
11,060
15,9263
15,000
10,880
11,070
47,1673
6,097,908(71%)
370(98%)
حجمحقیقیتعداد
8,554,164(100%)
471(100%)
2,463,256(29%)
7(2%)
حجمحقوقیتعداد
7,000(0%)
1(0%)
سرانه خرید حقیقی: 182,937,240 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.91سرانه فروش حقیقی: 201,594,947 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.10
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
16
خرید
9
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
13
خرید
5
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خنثی
3
خرید
4
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت35,7106,1607,0206,980-
حمایت26,9807,2057,3068,294-
حمایت19,1509,6007,5939,10533,900
P10,42010,64510,42010,420-
مقاومت112,59013,04015,04611,73434,700
مقاومت213,86014,08515,33312,545-
مقاومت316,03016,48015,62013,860-


آخرین اخبار وبانک

نمایش اخبار قدیمی‌تر